Romantically Folding Whole-House - Builds Bonny Relei.

Två flugor på en smäll

Vissa företag har redan börjat fundera ut vårkonferenser. Vissa ordnar en konferens så nära som möjligt arbetsplatsen i samma stad, men andra företag kan ordna en lite längre bort i en annan stad. Företag som ordnar konferensen längre bort vill även inkludera företagsevent till detta. Konferens i Kristianstad erbjuder till exempel hästridning och annat efter arbetsdagen. Två flugor på en smäll. Företaget har kanske en alltför jäktig schema under våren och är därför tvungna att baka ihop festen och konferensen.